Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Đại hội đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XII (2022-2027) được tổ chức từ thời gian nào? Các phong trào trong hoạt động chào mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra sao? Có nên mua quà tặng đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh không? Hãy cùng Quà tặng Thủ Đô tìm hiểu nhé:

Vai trò Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trong tổ chức chính trị nhà nước Việt Nam:

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.”

Phong trào trồng cây của đoàn Thanh niên
Phong trào trồng cây của đoàn Thanh niên

Xem thêm: Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đây.

Các phong trào trong hoạt động chào mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra sao?

Các tiêu điểm, phong trào của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh:

Trong không khí tưng bừng chào mừng đại hội đoàn các cấp hay đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Trên khắp mọi miền tổ quốc đang phát động các phong trào thi đua, công trình kỷ niệm chào mừng đại hội đoàn các cấp như: Trồng cây xanh; xây đựng công trình đoàn thanh niên; xây dựng cầu; xây dựng trường học,….các phong trào thanh niên sung kích, sáng tạo diễn ra trên khắp mọi miền tổ quốc.

Đoàn đã tổ chức cho thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, các tỉnh, thành đoàn trong cụm đã tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh được tổ chức sâu rộng, có tính giáo dục sâu sắc.

Các cấp bộ Đoàn tích cực đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, nhất là các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội.

Công tác phát triển đoàn viên mới được duy trì; chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn có chuyển biến; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được quan tâm. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh được triển khai tốt.

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, các tỉnh, thành trong cụm đã đạt và vượt 9/11 chỉ tiêu của năm 2021. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như: 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế (Chỉ tiêu số 2); đề xuất 228.985 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo (Chỉ tiêu số 3) và xây dựng mới 564 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi (Chỉ tiêu số 8).

Ông Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Ông Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Xem thêm bài: Công tác tổ chức Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thời gian tổ chức đại hội đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh:

Trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. “Tinh thần chung là không vì Đại hội mà lơ là các công việc khác, nhưng phải xác định tâm thế việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội là công tác trọng tâm của năm 2022”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Trên tinh thần này, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh; thành đoàn bám sát các quan điểm chỉ đạo của Tỉnh; thành uỷ để bắt tay ngay vào cụ thể hoá các nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, cũng như làm việc với cấp uỷ, chính quyền từ cấp cơ sở để rà soát đội ngũ cán bộ, tham mưu cơ chế, chính sách… Với kế hoạch tổ chức Đại hội đã được ban hành, công tác chuẩn bị cần được triển khai ngay mà không chờ đợi diễn biến dịch bệnh; trong đó có việc tập trung nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng đội ngũ cán bộ các cấp để tổ chức thành công đại hội.

Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I/2022 đến đầu quý IV/2022;

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII tổ chức vào tháng 12/2022.

Có nên mua quà tặng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không?

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một sự kiện chính trị quan trọng. Ngoài công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội, kinh phí tổ chức, chương trình văn nghệ, sân khấu, khách mời,…thì quà tặng đại hội đoàn cho đại biểu là phần không thể thiếu.

Tuy nhiên, tùy từng ngân sách, tùy từng cơ sở mà lựa chọn nhưng mẫu quà phù hợp, thiết thực và đảm bảo tiết kiệm lại ý nghĩ để tặng các vị đại biểu cũng như các bạn đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Một số mẫu quà tặng đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẹp.

Địa chỉ bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên toàn quốc:

Các Tỉnh Miền Bắc

Tây Bắc Bộ gồm các tỉnh:

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Lào Cai. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Yên Bái. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Điện Biên. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hòa Bình. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Lai Châu. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Sơn La

Đông Bắc Bộ bao gồm:

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hà Giang. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Cao Bằng. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bắc Kạn. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Lạng Sơn. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Tuyên Quang. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Thái Nguyên. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Phú Thọ. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bắc Giang. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Quảng Ninh

Đồng Bằng Sông Hồng gồm :

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bắc Ninh. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hà Nam. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hà Nội. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hải Dương. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hưng Yên. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hải Phòng. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Nam Định. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Ninh Bình. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Thái Bình. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Vĩnh Phúc

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Miền Trung:

Các Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại miền trung cũng giống như miền bắc. cũng chia thành 3 vùng khác nhau. đó là: Bắc Trung Bộ. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. hay theo cách chia khác là 2 vùng: Duyên hải miền Trung (gồm Bắc và Nam Trung Bộ) và Tây Nguyên.

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bắc Trung Bộ:

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Thanh Hoá . Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Nghệ An. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại  Hà Tĩnh . Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Quảng Bình. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại  Quảng Trị. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Thừa Thiên-Huế.

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Nam Trung Bộ:

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Đà Nẵng. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Quảng Nam. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Quảng Ngãi. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bình Định. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Phú Yên. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Khánh Hoà. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Ninh Thuận. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bình Thuận.

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Tây Nguyên:

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Kon Tum. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Gia Lai. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Đắc Lắc. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Đắc Nông. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Lâm Đồng.

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Miền Nam

Các Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại miền nam không như miền bắc và miền trung. Tại đây chia thành 2 vùng chính đó là: Vùng Đông Nam Bộ & Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Vùng Đông Nam Bộ:

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bình Phước. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bình Dương. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Đồng Nai. Bộ đồ ăn Gốm Sứ Bát Tràng chí nh hãng tại Tây Ninh. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Vùng đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là Tây Nam Bộ hay miền Tây:

Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Long An. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Đồng Tháp. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Tiền Giang. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại An Giang. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bến Tre. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Vĩnh Long. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Trà Vinh. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Hậu Giang. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Kiên Giang. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Sóc Trăng. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Bạc Liêu. Nơi bán quà tặng đại hội đoàn thanh niên tại Cà Mau. Thành phố Cần Thơ.

Qúy khách có nhu cầu mua sản phẩm quà tặng in logo cho đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có thể liên hệ:

Công ty Quà Tặng Thủ Đô theo số điện thoại: 0342 639 333

Hoặc tham khảo tại webiste: Thudogift.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *