Sổ Tay Người Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân

65,000

Mã số: ST-03

  1. Thời gian sản xuất: 3 ngày
  2. Nguồn gốc: Giấy Tiến Thành
  3. Chất liệu bìa: Da công nghiệp
  4. Kích thước sổ A5: 15,5cm x 24cm
  5. Số lượng 200 trang
  6. 53 trang in lịch và điều lệ HĐND
  7. Giao hàng toàn quốc
  8. In thông tin cơ quan theo yêu cầu