0342.639.333

Tag Archives: In phù hiệu Đại Hội

In phù hiệu Đại Hội Đảng các cấp giá rẻ Toàn Quốc

Phù hiệu đại hội đại biểu đảng bộ

Việt chuẩn bị cho mỗi kỳ Đại Hội Đảng Các cấp ngoài chuẩn bị quà tặng đại hội thì công việc không thể thiếu chuẩn bị cho mỗi Đại Biểu về dự đại hội đó chính là các phù hiệu cho kỳ Đại Hội Đảng. Tuy nhiên không phải Phù Hiệu cho các kỳ Đại […]