0342.639.333

Tag Archives: làm mũ chống covid19

Cách làm kính chống dịch Covid-19

Hướng dẫn cách làm kính chống Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Chính phủ cũng đã ra khuyến cáo cách lý toàn xã hội từ 0h00 ngày 1/4/2020 đến 15/4/2020. Xem thêm tại đây. Cũng do đó mà mỗi cá nhân cần đề phòng nâng cao ý thức phòng chống dịch cho bản […]