Tag Archives: phù hiệu đại biểu

Bộ Quà Tặng Đại Biểu HĐND Các Cấp 2021

Hộp đựng phù hiệu đại hội đại biểu

Như chúng ta đã biết ngày 23/5/2021 là ngày hội toàn dân. Toàn dân đi bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Chọn những người có đức, có tài là đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Ngoài việc chuẩn bị những văn kiện đại hội, nhân sự ứng cử […]

Phù Hiệu Đại Hội – Huy Hiệu Đại Hội

Phù hiệu đại hội Đảng viên

Xưởng in ấn quà tặng Thủ Đô sản xuất phù hiệu đại hội, huy hiệu đại hội, huy hiệu đại biểu HĐND giá chỉ từ 19K.✅ Liên hệ: 0342639333

0342639333
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0342639333