Tag Archives: quà ngày 20/10

Ngày 20 10 nên tặng quà gì cho nhân viên nữ?

Khăn tắm Thủ Đô đẹp

Ngày 20/10 là ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam là một trong những việc mà các doanh nghiệp rất quan tâm. Bởi lẽ nhân viên nữ là nguồn nhân lực tiềm năng, cần được yêu thương, quan tâm và tôn vinh vì những đóng góp họ đã bỏ ra cho công ty. Tặng quà ngày 20/10 không chỉ thể hiện sự tôn trọng của doanh nghiệp mà còn có tác dụng khích lệ, động viên tinh thần để nhân viên cố gắng cống hiến.