0342.639.333

Tag Archives: Quà tặng đại hội

Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Mẫu quà tặng đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại hội đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XII (2022-2027) được tổ chức từ thời gian nào? Các phong trào trong hoạt động chào mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra sao? Có nên mua quà tặng đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh […]

TẶNG KHẨU TRANG MIỄN PHÍ CHO ĐẠI HỘI

Khẩu trang kháng khuẩn miễn phí cho đại hội Đảng

Quà tặng Thủ Đô tặng MIỄN PHÍ KHẨU TRANG CHO ĐẠI HỘI khi khách hàng mua hàng QÙA TẶNG ĐẠI HỘI ĐẢNG online. Liên hệ: 0342 639 333 1. TÌNH HÌNH DỊCH COVID – 19 TẠI VIỆT NAM Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người […]

Quà Tặng Đại Hội Đảng – Dịch vụ quà tặng Thủ Đô

Đại hội Đảng

Đại hội Đảng là một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu trong năm 2020. Đại hội Đảng các cấp đánh dấu một mốc son cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Để đạt thành công cho đại hội lần thứ XIII của Đảng thì […]